20
Sep
2020
21:22 PM

Výsledky veteraniády

Otakar Hirš

Na orisu už můžete najít výsledky z nedělní Veteraniády. Gratulujeme všem vítězům!
Stejně tak jsme už zveřejnili výsledky odpolední JML. Doufáme, že se Vám v lese okolo Zubštejna líbilo a všichni jste dojeli šťastně domů a do okolí Bystřice nad Pernštejnem se rádi vrátite třeba nejen za orienťákem.