17
Sep
2020
10:05 AM

Informace ke COVID-19

Otakar Hirš

Doba je, jaká je. Evropou už neobchází strašidlo komunismu, ale COVIDu. Dovolil bych si připomenout pár informací. (Máme to v Pokynech, ale je to na konci u bodu s GDPR a takto dole to už čte jen málokdo.)
Pokud se cítíte nemocní, nachlazení, máte teplotu či jiné příznaky akutní virózy, anebo jste byli nedávno v kontaktu s osobami, které byly pozitivně testovány na Covid-19, závodů se neúčastněte!!!
Udržujte dostatečný odstup od ostatních účastníků akce, doporučené rozestupy jsou minimálně 2 metry.
Při pobytu ve všech vnitřních prostorách je povinnost používat roušku zakrývající ústa i nos, s výjimkou doby konzumace nápojů a pokrmů.
Důrazně doporučujeme používat roušky i v centru závodu a v karanténě.
Využívejte nádoby s dezinfekcí rozmístěné na shromaždišti, v karanténě a na dalších místech, desinfikujte si ruce.
V zájmu minimalizace blízkého kontaktu s ostatními doporučujeme ke sledování výsledků využívat v co největší možné míře Vaši IT techniku a ne nástěnku.
U doběhového koridoru, kde se nevyhnete návalu dalších lidí, fanděte prosím s rouškou. Vezměte si příklad z Tour de France.
Vyhlášené prosíme, aby před příchodem na stupně vítězů desinfikovali ruce (stejně tak budou mít desinfikované ruce ti, kteří budou předávat ceny).

Velice děkujeme za Vaši ohleduplnost k ostatním.